Renovering af boliger, Sanderumvej 99, Odense

For Odense Kommune stod vi for opførelsen af et nyt boligprojekt på Sanderumsvej. Her stod vi både for opførslen af nye huse samt renovering af en eksisterende, bevaringsværdig ejendom på grunden som også var del af entreprisen. Til de nye boliger udgravede og understøttede vi fundamentet. Vi udførte jordarbejde i forbindelse med belægning og etablerede støttemurer i betonblokke. Til renoveringsopgaven understøbte vi fundamentet til den fredet, eksisterende ejendom.

Entrepriseart: Jord , kloak og beton og elementer

Byggetid: Apr. 2017 – feb. 2018

Bygherre: Odense Kommune

Boligrådgiver: Henry Jensen A/S

Arkitekt: Concept Arkitekter

Kissendrup Entreprenører   |   Rismarksvej 52   |   Odense   |   Tlf. 2895 5200   |   CVR 3278 1845  |   Info@kissendrup.com