Nybyg af 16 udlejningsboliger, Pilegårds Alle, Langeskov

Til de nye boliger udgravede og understøttede Kissendrup Entreprenør fundamentet. Vi udførte jordarbejde i forbindelse med belægning og etablerede jordrender og støttemurer i liggeblokke.

Entreprise-art: Jord , kloak , beton og belægningsopgave

Byggetid: Aug. 2017 – april. 2018.

Bygherre: Langeskov

Rådgiver: Rådgivende ingeniørfirma Oluf Jørgensen A/S

Kissendrup Entreprenører   |   Rismarksvej 52   |   Odense   |   Tlf. 2895 5200   |   CVR 3278 1845  |   Info@kissendrup.com