Pumpestation og overløbsanlæg, Stenstrup

En pumpestation, som samtidig fungerer som et overløbsbygværk og et volumenbassin, blev opført i Stenstrup på vegne af Svendborg Spildevand. Kissendrup Entreprenør udførte betonarbejdet til både pumpestationen og overløbsbygværket. I perioder med spidsbelastning kan vandet pumpes til bassinet for at begrænse antallet af overløb til vandløbet.

Bygherre: Svendborg Vand & Affald

Entreprisesum: 1,41 mill.

Kissendrup Entreprenører   |   Rismarksvej 52   |   Odense   |   Tlf. 2895 5200   |   CVR 3278 1845  |   Info@kissendrup.com